Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

 

Generativna veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija

ChatGPT

Blockchain

GPT

Računarstvo u oblaku

Web design

JavaScript

C++ Visual C++ C#

Apple - MAC OS X

Analiza podataka

Funkcionalno programiranje

Git i GitHub

Projektovanje softvera

Razvoj

Visual Basic .NET, VBA, V. Studio

Android

PHP I MYSQL

FULL STACK DEVELOPMENT

Python programiranje

SQL

Java

Marketing

WordPress

AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer

Serija Roberta C. Martina

Mašinsko učenje

Access

Animacija

Audio, Multimedia, Video

Baze podataka

CSS

Delphi

Digitalna fotografija

Django

E-komerc

ECDL

GOOGLE

Grafika, Dizajn, Štampa

Hardver

Internet

Joomla

jQuery

Mreže

MS Office

Obrada teksta

OFFICE 2013

Poslovanje

Programiranje

Raspberry PI

Rečnici

Robotika

Ruby i Ruby on Rails

Sertifikati

Statistika

Tabele

Telekomunikacije

Unix, Linux

Windows

Windows 7

Windows 8

Zaštita i sigurnost

 

 

 

Rečnik komunikacionih tehnologija

 

* | 1 | 2 | 5 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | m | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | ^ |

 

Izaberite reč

 

*

10 Gigabit Ethernet 10GbE

100Base-T4

10Base-T

1875

1876

1892

1907

1915

1920

1927

1929

1937

1943

1956

1963

1969

1971

1976

1981

1987

1994

1995

1997

1999

2000

56 Kbps Modem

800 Service

802.11b

802.1X

A Law

A/B Switch Box

AAA

AAA

Abandoned Call - napušteni poziv

Abbreviated Address Calling

ABM Asynchronous Balanced Mode

Absolute Gain

Absolute Gain - apsolutno pojačanje

Accelerator Card

Acces - pristupni kod

Access Bus

Access Time (vreme pristupa)

Access Time - vreme pristupa

Accounting Servers

Accounting Servers

ACPI

Acronym - akronim

Active Attack - aktivni napad

ActiveX Controls

ADB

Add-in Card - Add-in kartica

Add-on

Address Resolution - razrešavanje adrese

ADSL Lite

Advanced Services - napredni servisi

AGC Automatic Gain Control - automatizovana kontrola pojačanja.

Aggregation - agregacija

AGP Accelerated Graphics Port

Airwave

Alias Email Address - alijas email adresa

Aloha

Alpha Channel

AMA

AMI

Analog (analogno)

Analog Processor - analogni procesor

Anonymous FTP - anonimni FTP

Anycast

Application Framework - radni okvir aplikacije

Archive (arhiviranje)

Archiver - arhiver

ARP

Artificial Intelligence - veštačka inteligencija

ASCII

Aspect Ratio

Assembly Language - asemblerski jezik

Asymmetrical Modulation

AT Bus

ATAPI

ATP

Attachment - prilog

Attendant Recall

Audible Tones - čujni tonovi

Audiotex

Authentication - autentifikacija

Auto Styling

Automatic Recall

Autotype Protocol

AVL Automatic Vehicle Location (automatsko lociranje vozila)

B Links - B linkov

B-911

B-ISDN

B2B Business to Business

Baby Bills

Back Haul

Back scatter

Backbone

Background Music

Backward Channel

Backward Compatible - kompatibilnost sa prethodnim verzijama

Band

Banded Memory

Banner Ad

Base Staff - bazna ekipa

Baseband Modem

Batch Processing - batch obrada

Beggarware

Beta

Beta 1

Bidirectional Printing

Binary (binarni)

Binary File Transfer

Binder

Bioinformatics - bioinformatika

Bit

Bit Depth (bit dubina)

Bit Error Rate BER

Bitmap (bit mapa)

Black Box - crna kutija

Blog

Blue Laser

Bluetooth Special Interest Group

BMP

Bonding - spajanje

Bot

Break Optimization

BREW

BSS

Bubble Up

Bug

Bundle (paket)

Bundling

Bus Network - mrežna magistrala

Byte (bajt)

C Bit

C2

Cable Channel

Cable Distribution Hub

Cable Modem - kablovski modem

Cable Scanner

CableLabs Certified CableModem

Cache Engine

Cache Memory

CAD

Calibration (kalibracija)

Call Abandons napušteni pozivi

Call Block

Call by Call

Call Detail Recording CDR

Call Park

Call Shedding

Callback Modem

Callback Queuing

CAMEL

Capacitor kondenzator

Capture Division Packet Access

Capture Division Packet Access CDPA

CARP

Carriage Return

Carrier Hotel

Carterfone

Cascading Style Sheets CSS

Cathode Ray Tube

Cathode Ray Tube katodna cev CRT

CBQ

CCD

CCD Charge Coupled Device

CD-R

CD-ROM

CD-RW

CDMA - Code Division Multiple Access

Cell Relay

Cellular Digital Packet Data Group

CENELEC

Centronics Printer Standard

CEPS

CESID - Caller Emergency Service ID

CGI - Common Gateway Interface

Channel Bank Multiplekser

Characterization (karakterizacija)

Charged Coupled Device CCD

CIFS Common Internet File System

CIT Computer Integrated Telephone

CLAS - Centrex Line Assignment Service

Clipping Path (putanja odsecanja)

CLUT

Compression (komprimovanje)

CPU

DCS

DCT

Despeckle (uklanjanje mrlja)

Device Resolution (rezolucija uređaja)

Dial Up

Dial Up Networking

DID

Digital Cash

Digital Nervous System

Direct InterLATA Connecting Trunk Groups

Direct InterLATA Connecting Trunk Groups

Directed Pickup

Discoverable Mode

Distant Learning

Distribution Services

Dither (tačkastost)

Divx

DLL

DOS

Double Density

Downsizing

DRAM

DVD

Dynamic Range (dinamički opseg)

E Mail Gateway

Easter Egg

EBS

EDO DRAM

Electromagnetic Radiation

EMF

ENA

Enhanced Services

Envelope

Epitaxy

FAA

Failure Domain

FAQ

Fast Ethernet

FAT

Fax On Demand

Firmware

Flag

Flash Memory

Fly-By-Wire

FPM DRAM

Gain Hits

Gamma

Gamut (skala)

Gaussian Blur

GIF

Gigabyte (gigabajt)

Gray Scale (skala sivih tonova)

GUI

H.221

Hacker

Handset

Hard Disk Imaging

High Level Languages

Home Page

Host Computer

Hot Line

HTML

I-CFIBIO

IEEE-1394

Image Resolution (rezolucija slike)

Ink Jet (brizgajuće mastilo)

Interlaced GIF (prepleteni GIF)

ISP

Jake

JPEG

K

K Plans

L Multiplex

Layer (sloj)

LUT

m 1

Magneto-Optical (magnetno-optički)

Mask (maska)

Megabyte (megabajt)

Moire (talasasti)

N-1

OACSU

P-Code

Photo CD

PICT

Pixel (piksel)

PMT

PNG

PostScripts

PPI

Q Band - Q opseg

Q-Table (Q-tabela)

Resolution (rezolucija)

RGB

SDRAM

Search Engine (mašina za pretraživanje)

Seek Time (vreme traženja)

SRAM

TARGA

Thermal Dye Transfer (termički transfer boja)

TIF, TIFF

Transfer Rate (brzina prenosa)

TrueType

TWAIN

UC

Unsharp Mask (zatupljena maska)

URL

Virtual Memory (virtuelna memorija)

WMF

World Wide Web (globalna kompjuterska mreža)

WORM

WYSIWYG

YCC

ZIP, Hardver

^

56 Kbps Modem

Tehnički je poznat kao V.90 modem. 56Kbps modem je najbrži trenutno dostupni modem koji će funkcionisati preko normalnih dial-up analognih telefonskih linija. Osnove tehnologije mogu da se “vežu” za Brenta Townshenda, nezavisnog izumitelja. V.PCM i V.fast su bili radni nazivi koji su korišćeni dok se ITU-T nalazio u fazi finalizacije V.90 standarda. Pre razvoja ITU-TI standarda postojala su dva konkurentska nekompatibilna pseudo-standarda za 56Kbps modeme - x2 i K56flex. Svi 56Kbps modemi su asimetrični, tj. funkcionišu na različitim brzinama u različitim smerovima. Obezbeđuju maksimalnu brzinu od 56 Kbps za prihvatanje i 33,6 Kbps (brzina V.34+ modema) za slanje podataka. Iako ovo možda deluje čudno, to je najbolje što može da se postigne sa modemom povezanim na analognu telefonsku liniju. Asimetrična priroda 56Kbps modema se opravdava objašnjenjem da, kada se nalazite na Internetu, ili svom poslovnom intranetu, veći deo opsega signala Vam je potreban za preuzimanje podataka (za informacije koje idu ka Vama). Ova brzina je neophodna za preuzimanje grafički zahtevnih fajlova (čitaj zahtevnih u pogledu propusnog opsega), ili velikih fajlova zahtevnih u pogledu propusnog opsega (na primer, za ažuriranje softvera). Kada šaljete podatke, obično je reč o prenosu nekoliko pritisaka na tastere tastature, ili klikova mišem (tj. instrukcija za pribavljanje informacija), ili možda o prenosu tekstualne e-mail poruke koja ne uključuje veći broj bitova, ili bajtova. ^ak i ukoliko prenosite e-mail sa velikim prilogom (na primer, PowerPoint fajl), 33,6 Kbps u opštem slučaju ne predstavlja veliki problem i u svakom slučaju daje mnogo više od prethodnih V.34+ modema. 56 Kbps modemi mogu da postignu ovakve brzine zahvaljujući činjenici da su današnji telefonski sistemi (PSTN) uglavnom digitalni; u stvari, oni se oslanjaju na digitalnu prirodu PSTN-a. 56Kbps modemi funkcionišu na sledeći način: korisnik instalira 56Kbps modem na svom PC-ju, ili lap¬topu, koji se povezuje na PSTN preko analogne lokalne telefonske linije; centrala koja opslužuje konekciju mora da bude digitalna, a to isto važi i za celokupnu noseću mrežu(e), krajnju centralu i lokalnu liniju (T-1 ili ISDN) preko koje se konekcija prenosi do krajnje lokacije (na primer, korporacijskog intraneta, ili ISP-a, tj. Internet provajdera). Odgovarajuća 56-Kbps tehnologija mora da bude postavljena i na krajnjoj lokaciji, obično u formi pristupnog rutera, ili komutatora. Pošto se u okviru prenosa mora izvesti samo jedna A/D (analogno-digitalna) konverzija, potencijalni nivo šuma kvantizacije je ograničen i na većim brzinama može da se održi zadovoljavajući nivo verovatnoće grešaka. Pošto PSTN koristi PCM (Pulse Code Modulation  impulsna kodna modulacija) za A/D konverziju sa zadovoljavajućim kvalitetom glasa, teorijska granica brzine prenosa je 64 Kbps. Pretpostavlja se da će negde u komutiranom PSTN-u biti uključen i neki stariji kanalni multiplekser i da će zato za signalizaciju i kontrolne funkcije biti neophodno 8 Kbps, čime se efektivna brzina signalizacija ograničava na 56 Kbps. FCC (Federal Communications Commission) u SAD je postavila granicu u brzini modema na 56 Kbps, regulišući maksimalnu snagu prenosnog signala, što za efekat ima i ograničenje brzine. FCC je naložila ograničenje snage od -12 dBm (oko 63 mikrovata) za telefone, koja je postavljena kako bi se sprečio prenos smetnji i šuma na susedne telefonske linije. Na toj gornjoj granici maksimalna brzina koju je moguće održati sa 56 Kbps modemom je oko 53,3 Kbps. Postoje zahtevi upućeni FCC za uklanjanje ovog ograničenja. Stvarna brzina prenosa zavisi od kvaliteta lokalne analogne telefonske linije. Performanse lokalne telefonske linije su osetljive na anomalije, kao što su loše povezivanje kablova, loše izvedeni priključci i loša izolacija kućišta priključka. Osim toga, na brzinu prenosa utiču i EMI (elektromagnetne smetnje), izazvane električnim udarima, radio prenosima i drugim izvorima elektromagnetnog zračenja. Konačno, drugi prenosi koji se odvijaju preko kablova sa upredenim paricama postavljenim blizu parica takođe mogu da utiču na brzinu prenosa. Drugim rečima, 53,3 Kbps je više maksimum, nego norma. Objavljene ankete o 56 Kbps modemima pokazuju da se tipične brzine prenosa u praksi kreću između 40 i 46 Kbps. Ja postižem oko 48 Kbps na mojoj dial-up telefonskoj liniji u New Yorku i oko 44 Kbps na telefonskoj liniji u području Albanya. Ray Horak, moj pomoćni urednik, nikada nije uspeo da postigne više od 40 Kbps u svom prethodnom stanu. Kada se preselio u novu kuću, morao je da ukopa sopstveni kabl od razvodne kutije do kuće (u stvari, nije morao, ali u Verizonu mu je za ukopavanje traženo šest dolara za jednu stopu kabla; pošto je njemu bio neophodan kabl dužine oko 250 stopa, uštedeo je 1.500 dolara). Ukopao je 10 parica. Sada dobija pouzdanih 50 Kbps. 56Kbps modemi su i V.34 i V.34+ modemi. Uz pretpostavku da je završni modem V.34+ (a često jeste), 56Kbps modem će “pasti” na taj standard, koji podržava simetrični prenos na brzini od 33,6 Kbps. Sve dok ITU-T nije definisao V.90, postojala su dva konkurentska rešenja - x2 i K56flex; x2 je razvijen u US Roboticsu, a K56flex su razvili Rockwell Semiconductor i Lucent Technologies. x2 nije kompatibilan sa K56flex. Ni x2, ni K56flex nisu saglasni sa V.90. Mada se neki od ovih x2 i K56flex modema mogu nadograditi na V.90, većina ne može. Videti i K56flex, 56Kbps Modem, V.90, V.91, V.92 i V.PCM.

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z