Kompjuter biblioteka – internet knjižara

 

LAKO DO NAS PREKO GUGLOVIH MAPA

 

 

1. PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI

PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI

Za veoma kratko vreme možete da naučite kako da koristite zajedno PHP, MySQL i JavaScript za kreiranje dinamičkih, interaktivnih veb sajtova i aplikacija pomoću tri vodeće tehnologije veb razvoja.

Cena: 2750 RSD

Naša cena: 2100 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

2. Algoritmi i strukture podataka

Algoritmi i strukture podataka

Knjiga je nastala kao rezultat potrebe za odgovarajućim udžbenikom iz predmeta Strukture podataka i u njenom pisanju učinjen je napor da ona može da bude korisna za čitaoce sa različitim nivoom predznanja.

Cena: 1650 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

3. Naučite React

Naučite React

Što se tiče novih radnih okvira i biblioteka za veb, React je postigao trenutni uspeh.

Cena: 1400 RSD

Naša cena: 1260 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

4. SolidWorks i SolidCAM osnove + CD

SolidWorks i SolidCAM osnove + CD

Knjiga „SolidWorks i SolidCAM osnove” uvodi čitaoca u jedan od najpopularnijih CAD/CAM programskih paketa današnjice SolidWorks / SolidCAM. Knjiga je priručničkog tipa, prilagođena po­­četni­cima u kompjuterski podržanom in­že­njerskom pro­jektovanju i zasnovana je na učenju uz rad. Svi pri­meri predstavljeni u ovoj knjizi su sami ili u obliku sklopova potekli iz prakse. Primeri su obra­đeni tako da svaki sle­deći unapređuje znanje či­taoca koristeći neku novu komandu ili alatku isto­vremeno se osla­njajući na prethodno opisane postupke.

Cena: 1947 RSD

Naša cena: 1770 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

5. Programiranje za početnike na jeziku Python

Programiranje za početnike na jeziku Python

Najbolji vodič za programiranje na programskom jeziku Python namenjen početnicima!

Cena: 1150 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

6. SAPIJENS KRATKA ISTORIJA LJUDSKOG RODA

SAPIJENS KRATKA ISTORIJA LJUDSKOG RODA

Sapijens je uzbudljiva knjiga od koje zastaje dah.

Cena: 2590 RSD

Naša cena: 2350 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

7. Elektronika za sve, priručnik praktične elektronike

Elektronika za sve, priručnik praktične elektronike

Ova knjiga sadrži više od 400 jednostavnih električnih kola, koja su autori razvili i testirali u praksi.

Cena: 1540 RSD

Više o knjizi Više o knjizi

 

Šta obuhvata knjiga WordPress 5 u celosti

 

DZone Daily Picks, The Challenges of Threat Modeling Modern Applications and more